SIAD (SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES)

ATENCIÓ

Des del SIAD es proporciona l'atenció, orientació i assessorament individualitzat sobre temes que tinguin a veure amb situacions de discriminació per raó de sexe i s'ofereix assessorament jurídic i psicològic especialitzat a les dones que ho sol·licitin.

PREVENCIÓ

Des del SIAD s'assumeix la coordinació, seguiment i avaluació del Circuit Municipal de prevenció i atenció de la violència de gènere. Es tracte d'un espai de treball organitzat on es treballen de forma preventiva i conjunta situacions de violència vers les dones des dels diferents àmbits d'actuació (Mossos d'Esquadra, Policia Local, ABS, Hospital, Salut Mental i altres Departaments municipals)
Des del SIAD també s'organitzen tallers adreçats a centres escolars on es treballa la promoció de les relacions igualitàries per la prevenció de situacions de violència vers les dones.

SENSIBILITZACIÓ

Des del SIAD també es promouen accions de sensibilització com la programació i organització de diades commemoratives i relacionades amb la igualtat de gènere, conferències, presentacions de llibres i exposicions on es tracta aquesta temàtica, així com també la participació en diferents grups de treballs dels diferents Departaments municipals on es tracta la promoció de les dones.