PIDCES - PROGRAMA D'INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS INSTITUTS

El Programa d'Informació i Dinamització en els Centres d'Educació Secundària (PIDCES) és un servei descentralitzat que es troba en tots els centres de secundària de Martorell: IES Pompeu Fabra, IES Joan Oró, IES Maria Canela i Col·legi la Mercè. Aquest comprèn diferents accions com la informació, l'orientació, l'assessorament, la dinamització i la participació dels i les joves.

Les persones informadores i dinamitzadores del PIDCES realitzen permanències a les hores d'esbarjo un dia per setmana. Aquest espai permet oferir una atenció presencial i personalitzada estable dins dels centres a través del contacte amb el jovent que ho sol·licita. Així el o la jove pot rebre recursos informatius o estratègies encaminades a proporcionar-los una educació no formal transversal.

El programa PIDCES persegueix els següents objectius:

• Proporcionar informació al jovent sobre diferents àmbits que els puguin afectar i interessar.
• Promoure la participació dels i les adolescents i joves dins dels centres i fora, en el seu entorn.
• Identificar les necessitats, interessos i inquietuds de l'alumnat dels instituts.
• Crear un espai de confiança i confidencialitat pels i les joves.
• Promoure sinergies entre els centres d'ensenyament i els espais juvenils de Martorell.
• Potenciar que el jovent realitzi activitats culturals, esportives, formatives i d'oci.
• Prevenir conductes i hàbits de risc.

Horari d'atenció:
Als Instituts a l'hora del pati o bé a l'Espai Jove .Nord, en l'horari del Servei d'Informació Juvenil