CENS D'ARTISTES

Durant l'any 2020, hem estat treballant en l'elaboració d'un nou Pla d'Acció Cultural per a Martorell.

Dins la fase d'implementació d'aquest pla es crea aquest Cens d'Artistes de Martorell per tal de donar una nova orientació de les polítiques culturals locals i implicar-hi a tots els agents culturals del municipi, ja sigui a nivell associatiu com a títol individual.

Així mateix, es pretén afavorir la creació d'un ecosistema favorable a la creació i producció artística en les diferents disciplines artístiques que es desenvolupen al municipi. 

REGISTRA'T

Entrades
 
Biblioteca  Museus  Escola de Música