Promoció d’habilitats per a una vida saludable.

S’està treballant a les escoles amb nens de primària el programa l’Aventura de la Vida de la Fundació Catalana de l’Esplai, que compte amb el suport de la Generalitat de Catalunya i és un programa educatiu adreçat als escolars per millorar l’educació de la salut dels infants, treballant-ne com a eix transversal del currículum escolar, i s’inspira en un concepte de salut com a manera de viure més autònoma, joiosa i solidaria, així mateix és una eina de prevenció, com a enfortiment de la personalitat, potenciant actituds fermes davant de les conductes que comporten un risc per a la salut, com ara el consum de drogues.

La col·laboració educativa com a estratègia bàsica: La cooperació entre tots els agents educadors, pares, mares, mestres, associacions, poders públics, d’un territori, és fonamental per a l’eficàcia de l’acció educativa.

Més en aquesta categoria: Programa Thao-salut infantil »