Centre Especial de Treball Can Cases

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL CAN CASES

El Centre Especial de Treball Can Cases actualment ocupa laboralment a 22 persones amb discapacitat que per raó de la naturalesa o de les conseqüències de la seva discapacitat no poden, provisionalment o definitivament, exercir una activitat laboral en un mercat ordinari. L'objectiu del centre especial de treball és desenvolupar un treball productiu, participar regularment en les operacions de mercat i tenir com a finalitat la d´ assegurar un treball remunerat i la prestació de serveis d'ajustament personal i social que requereixin les persones treballadores amb discapacitat.

El Centre Especial de Treball consta d'una USAP (Unitat de Suport a l'Activitat Professional) on es fomenta amb els treballadors amb discapacitat la seva rehabilitació personal i una millor adaptació de la seva relació social. Pretén ser un mitjà d´ integració del nombre més elevat possible de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.

Contacte

Persona de contacte: Xavier Tort

Telèfon: 937 753 945

Adreça: Avinguda Joaquim de Barnala i de Bassols, 2-4 Nau 10

Correu electrònic: cetcancases@martorell.cat