Entitats i Associacions

ENTITAT ADREÇA TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC WEB
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN CARRERAS Passeig de Catalunya, 3 93 776 66 57 cancarreras@amartorell.com http://www.amartorell.com/cancarreras
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SOLÀRIUM     aavvsolarium@gmail.com  
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL PLA  C/ Pintor Magí Oliver, 5, baixos   associaciodeveinselpla@yahoo.es http://www.amartorell.com/elpla
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI ROSANES C/ Torrent de Rosanes, 1, 2n    (Casa Mestres)   barri.rosanes@gmail.com http://www.amartorell.com/rosanes
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN BROS C/ Elias, 14 (Can Bros)      
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI BUENOS AIRES Plaça Pompeu Fabra, 3 93 775 44 16 aavv.buenosaires@gmail.com http://www.amartorell.com/buenosaires
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN CASES Avinguda Can Cases, s/n   cancases@amartorell.com http://www.amartorell.com/cancases
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS FONT DE LA MINA C/ Pau Par, 4   fontdelamina@amartorell.com http://www.amartorell.com/fontdelamina
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’ ILLA SANTACANA C/ Revall, 93   illasantacana@amartorell.com http://www.amartorell.com/illasantacana
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PONT DEL DIABLE C/ de la Cambreta, 3 663 40 55 34
610 50 35 94 
pontdeldiable@amartorell.com http://www.amartorell.com/pontdeldiable
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL POU DEL MERLI C/ Primera, 5  (Pou del Merli)   poudelmerli@amartorell.com http://www.amartorell.com/poudelmerli
ASSOCIACIÓ VEÏNAL TORRENT I RODALIES C/ Joan Aguilar, 19 93 773 60 05 torrentirodalies.martorell@gmail.com