Imprimir aquesta pàgina

Ajut humanitari i d’emergència

   

 

Martorell té un conveni amb ACNUR (l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats) per donar suport a les situacions d’emergència humanitària que obliguen milions de persones al món a refugiar-se.

Així mateix, quan es produeixen catàstrofes naturals o conflictes armats que necessiten l’enviament d’ajut humanitari d’emergència, des del departament es fan donacions especials a través de Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament o d’organitzacions internacionals com Creu Roja.