departament D'IGUALTAT i DE diversitat sexual, afectiva i de gènere


image from rawpixel id 2260857 jpeg

 

Les polítiques per a la igualtat del col·lectiu LGBTI+ tenen com a objectiu promoure el respecte a la diversitat afectiva, sexual i de gènere i eradicar la LGBTIfòbia. I aquest objectiu s’engloba dins la voluntat de la Regidoria de Participació, Igualtat, Infància, Adolescència i Cooperació de fomentar la igualtat, la justícia i la llibertat de totes les persones, i eliminar qualsevol forma de discriminació.

Les polítiques LGBTI+ comparteixen arrel amb les polítiques d’igualtat de gènere, ja que totes dues sorgeixen de la necessitat de posar fi a les discriminacions produïdes per un  sistema patriarcal; un sistema que situa l’home blanc mascle heterosexual en el centre de la societat, i tot allò que no encaixa en aquesta lògica masculina sexual i binària té un risc potencial de patir desigualtats. Situa a les dones en una categoria social inferior respecte els homes i, alhora, en una posició de vulnerabilitat totes aquelles persones que mostren una identitat i/o una orientació sexual diferent de la normativa (l’heterosexual).

Tot i que en els darrers temps hi ha hagut avenços significatius en els drets específics de les persones LGBTI+, aquests no han estat iguals per a tot el col·lectiu, ni s’han produït amb la mateixa intensitat en tots els àmbits.

A Catalunya, s’ha avançat amb l’aprovació el 2014 al Parlament de Catalunya de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La llei ha impulsat les polítiques de drets LGTBI+, i ha posat de manifest nous reptes, sobretot en referència al desenvolupament de les polítiques d’igualtat LGBTI+ en l’àmbit municipal.

Els ajuntaments, per la seva proximitat a la ciutadania, tenen una posició estratègica en la defensa dels drets de les persones LGBTI+. En aquest sentit, la llei 11/2014 recull l’obligatorietat dels ens locals  de fer polítiques d’igualtat LGTBI+ i l’eina principal per desenvolupar-les són els Plans locals per la diversitat sexual, afectivai de gènere o Plans locals LGBTI+.

L’Ajuntament de Martorell va aprovar el seu Pla de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere el desembre de 2019 i marca les polítiques transversals d’igualtat LGTBI+ per al període 2019-2023. En aquest espai hi trobareu aquest Pla i informació i recursos per garantir els drets i el respecte a les persones LGTBI+ al nostre municipi.

 
ADREÇA

Edifici del Círcol - Plaça de la Vila, 19

Telèfon:  93 775 00 50 · Ext. 6210
elcircol@martorell.cat
 Regidora

Belén Leiva Herrera

 RESPONSABLE

Sílvia Companyó i Cots

departament DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE

 Imatge 2

 

La Regidoria d'Igualtat de Gènere treballa per promoure l'equitat de gènere a Martorell. L'objectiu d'aquest departament municipal és eliminar les desigualtats entre dones i homes; sense obviar que també tenim característiques que ens fan diferents -no desiguals- i això ens enriqueix i complementa.

Des de l'administració local, treballem per combatre la desigualtat de gènere i el sexisme i per introduir la perspectiva de gènere en totes les àrees de l’Ajuntament. Perquè la lluita contra la desigualtat, la violència i la discriminació de les dones s'ha d'abordar des de tots els àmbit municipals, treballant conjuntament per la igualtat d’oportunitats i el respecte als drets humans. La perspectiva de gènere ens ajuda a comprendre millor tant la vida de les dones com la dels homes i les relacions que s'estableixen entre ells i elles; qüestionant els estereotips amb els quals ens han educat i que ens limiten, i obrint-nos a la possibilitat de construir nous tipus de relacions més equitatives.

Els principis estratègics que guien  la tasca de la nostra Regidoria queden recollits en el Pla d'Igualtat de Gènere:

  • L' impuls de les polítiques de gènere
  • Fomentar la participació social, política i econòmica de les dones i la seva producció cultural i donant a conèixer la seva tasca, molt sovint invisibilitzada, i el seu paper al llarg de la història
  • Introduir la perspectiva de gènere en el disseny de polítiques municipals i de l'espai públic
  • Treballar en la coeducació i la formació per a assolir relacions igualitàries i prevenir les violències masclistes i la discriminació sexista

 La Regidoria de Polítiques d'Igualtat de Gènere i LGBTI+ queda englobada dins la Regidoria de Participació, Igualtat, Infància, Adolescència i Cooperació, que té la seva seu a l'emblemàtic edifici d'El Círcol.

 
ADREÇA

Edifici del Círcol - Plaça de la Vila, 19

Telèfon:  93 775 00 50 · Ext. 6210
elcircol@martorell.cat
 Regidora

Belén Leiva Herrera

 RESPONSABLE

Sílvia Companyó i Cots

PRESENTACIÓ INFÀNCIA

departament D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

 Consell Infants 2019 2e

 

El novembre de l'any 2018, la Unicef va atorgar a Martorell la distinció de Ciutat Amiga de la Infància en reconeixement a les polítiques municipals per a la protecció i el benestar dels nens, nenes i adolescents impulsades des de l'Ajuntament.

Aquest compromís amb la infància i l'adolescència a Martorell es va refermar el juliol de 2019 amb la creació de la Regidoria d'Infància i Adolescència, que queda englobada en la Regidoria de Participació, Igualtat, Infància, Adolescència i Cooperació.

La Regidoria d'Infància i Adolescència neix amb la voluntat de protegir els drets dels Infants tal i com recull la Convenció dels Drets dels Infants (aprovada per Nacions Unides el 1989) per tal de garantir el seu creixement i aprenentatge en un entorn segur, saludable i adaptat a les seves necessitats. Potenciant, especialment, la participació dels infants i els adolescents de Martorell en la construcció del nostre poble com a ciutadans del present i no només del futur.

L'acció municipal sobre infància i adolescència s'estructura en el Pla Local d'Infància i Adolescència de Martorell (PLIAM), que recull tots els serveis, programes i activitats que s'impulsen des de l'Ajuntament de Martorell per als nens, nenes i adolescents del poble. En aquest Pla hi ha implicats els diferents departaments municipals, ja que es vol que les polítiques d'infància i adolescència siguin transversals i impregnin tota l'actuació municipal.

 
ADREÇA

Edifici del Círcol - Plaça de la Vila, 19

Telèfon:  93 775 00 50
participacio@martorell.cat
 Regidora

Belén Leiva Herrera

 RESPONSABLE

Sílvia Companyó i Cots

PRESENTACIÓ INFÀNCIA (2)

departament D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

 Consell Infants 2019 2e

El novembre de l'any 2018, la Unicef va atorgar a Martorell la distinció de Ciutat Amiga de la Infància en reconeixement a les polítiques municipals per a la protecció i el benestar dels nens, nenes i adolescents impulsades des de l'Ajuntament.

Aquest compromís amb la infància i l'adolescència a Martorell es va refermar el juliol de 2019 amb la creació de la Regidoria d'Infància i Adolescència, que queda englobada en la Regidoria de Participació, Igualtat, Infància, Adolescència i Cooperació.

La Regidoria d'Infància i Adolescència neix amb la voluntat de protegir els drets dels Infants tal i com recull la Convenció dels Drets dels Infants (aprovada per Nacions Unides el 1989) per tal de garantir el seu creixement i aprenentatge en un entorn segur, saludable i adaptat a les seves necessitats. Potenciant, especialment, la participació dels infants i els adolescents de Martorell en la construcció del nostre poble com a ciutadans del present i no només del futur.

L'acció municipal sobre infància i adolescència s'estructura en el Pla Local d'Infància i Adolescència de Martorell (PLIAM), que recull tots els serveis, programes i activitats que s'impulsen des de l'Ajuntament de Martorell per als nens, nenes i adolescents del poble. En aquest Pla hi ha implicats els diferents departaments municipals, ja que es vol que les polítiques d'infància i adolescència siguin transversals i impregnin tota l'actuació municipal.

 
ADREÇA

Edifici del Círcol - Plaça de la Vila, 19

Telèfon:  93 775 00 50
participacio@martorell.cat
 Regidora

Belén Leiva Herrera

 RESPONSABLE

Sílvia Companyó i Cots