casals final

 • L’ESTIU A LA TEVA L’ ESCOLA

   

  L’Estiu a la teva Escola es una activitat lúdica i esportiva adreçada a infants de 3 i 12 anys associada al context escolar.
  L’activitat contribueix a la formació integral, el desenvolupament personal i a la construcció del coneixement. Els continguts es presenten en relació a un centre d’interès i s’imparteixen al voltant de quatre grans blocs:

  A. Activitats i jocs que permeten el treball amb l’entorn.

  B. L’activitat física i salut, control de les habilitats motrius bàsiques, resolució de situacions motrius, introducció d’hàbils higiènics.

  C. Gaudir de la pràctica del joc motor, les activats físiques i esportives.

  D. Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’ús del temps de lleure

  Les sessions es desenvoluparan en diferents espais (gimnàs, pista esportiva o aula). En el cas que es donin condicions meteorològiques adverses (pluja, onada de calor o vent...) el monitor/a responsable de l’activitat adaptarà el contingut de la sessió a l’espai de pràctica.
   
  El Planeta Terra” Ningú és massa petit per canviar el món !
   
  Les activitats d’estiu es presenten aquesta temporada amb un centre d’interès anomenat “El Planeta Terra” sota el lema “Ningú és massa petit per canviar el mon!" una frase citada per Greta Thumberg. Mitjançant aquest centre d’interès volem que els nostres participants coneguin el planeta Terra, els seus recursos i les possibilitats per aturar el canvi climàtic mitjançant les quatre R (reduir, reciclar, reutilitzar i recuperar).

  Característiques :

  Dates: Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022 (ambdós inclosos)

  Horari: de 9 a 17 h. amb entrades i sortides que es diversificaran atenent a la tipologia de cada centre escolar i volum d'inscripcions.

  (Cal confirmar l’assistència de l'horari de tarda de 15 a 17 hores marcant la opció al full de dades complementàries i només s'atendran aquelles confirmacions fetes abans del 31 de maig de 2022)

  Lloc de l'activitat segons zona geogràfica:

   • ZONA BUENOS AIRES - CAMÍ FONDO  (Escola Juan Ramón Jiménez – Vicente Aleixandre – José Echegaray)
    • INICI I FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:   Escola Juan Ramón Jiménez  -  Escola Vicente Aleixandre    
    • DESENVOLUPAMENT PRINCIPAL DE L’ACTIVITAT:  Escola José Echegaray – Escola Juan Ramón Jiménez – Escola Vicente Aleixandre
   • ZONA LA VILA (Escola Els Convents)
    • INICI I FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:   Escola Els Convents
    • DESENVOLUPAMENT PRINCIPAL DE L’ACTIVITAT:  Escola Els Convents
   • ZONA  BÒBILES – CAMÍ FONDO (Escola Mercè Rodoreda)
    • INICI I FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:   Escola Mercè Rodoreda
    • DESENVOLUPAMENT PRINCIPAL DE L’ACTIVITAT:  Escola Mercè Rodoreda
   • ZONA TORRENT DE LLOPS – EL PLA  (Escola Lola Anglada)
    • INICI I FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:   Escola Lola Anglada
    • DESENVOLUPAMENT PRINCIPAL DE L’ACTIVITAT:  Escola Lola Anglada
  Edats:

  Infants nascuts des de l’1 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2018

   Serveis Opcionals :

   • Servei d'acolliment: matí de 8 a 9 h. S’oferirà la possibilitat de contractació mensual o setmanal.
   • Servei de menjador: de 13 a 15 h . S’oferirà la possibilitat de contractació mensual o setmanal.

  IMPORTANT: Tant el servei d’acollida com el de menjador, en el cas que es vulgui seleccionar setmanalment, el límit de contractació serà el dijous anterior a la setmana escollida.

   

  Altres dades d’Interès :

  Rebreu una carta informativa de l’assignació del grup del vostre fill/a

  Reunió informativa a través de directe al Canal de Youtube de l’Ajuntament de Martorelll :

  Data: Dilluns 20 de juny de 2022
  Hora: 17.30 h
  Enllaç : https://www.youtube.com/user/AjuntamentMartorell


  Recomanacions i altres indicacions:

  Els infants depenen del grup i l’edat podran realitzar activitats recreatives, lúdiques i esportives, així com activitats variades (manipulació de materials alternatius, ...) i diverses sortides a l’entorn, passejades, patinets i/o patins en línia...
  És important que els nens i nenes duguin roba esportiva, còmoda , adequada a l’època de l’any i calçat esportiu.
  Per a la realització de les sessions amb aigua cal que els nens i nenes portin banyador, tovallola de la seva mida, sabatilles de bany i gorra per protegir-se del sol.
  Es dedicarà un breu espai de temps a que els nens i nenes prenguin un petit esmorzar.

  Aquells infants que tinguin el permís dels pares per marxar sols al finalitzar l’activitat i/o ser recollits per algun germà/na menor d’edat o qualsevol adult que la família consideri, caldrà que enviin l'autorització mitjançant l'app Qualla Kids.

  El responsable de l’activitat és el Sr. Albert Ginés, si teniu necessitat de comunicar-vos amb ell amb ell podeu enviar un correu electrònic a l'adreça activitatsestiu@martorell.cat
  Preguem la màxima puntualitat tant a l’hora de portar els nens com a l’hora de recollir-los segons els torns d’entrada i sortida que s’assignaran.

   

 • L’ESTIU A LA TEVA L’ ESCOLA

  Per tal de finalitzar la inscripció serà imprescindible que ens envieu els documents sota relcionats, a l'adreça de correu activitatsestiu@martorell.cat  ,a qualsevol de les nostres oficines.

  · Fotocopia targeta sanitària. (Obligatori)

  · Full de dades complementaries.

    Cal emplenar tots els seus apartats i dedicar especial atenció en el cas que l’infant es quedi dinar notificant possibles intoleràncies i/o al·lèrgies.

  En el cas que l’infant hagi de marxar sol o el reculli una persona major d’edat diferents al pare/mare/tutor legal.

  Mitjançant l'app Qualla Kids

   

 •  

   

  TAXES I PREUS PUBLICS

   

   

  1r. Germà

  2n. Germà

  3r. Germà i successius

  Estiu a l'Escola (5 setmanes)

  110,00

  92,00

  82,00

  Acolliment Matí (5 setmanes)

  50,00

  50,00

  50,00

  Menjador (5 setmanes)

  187,50

  187,50

  187,50

  Menjador Setmanal

  37,50

  37,50

  37,50

  Menjador Puntual

  No existeix

  No existeix

  No existeix

   

   

  Durant el període d’estiu i una vegada finalitzat el curs escolar, es manté el suport als infants i les seves famílies a través dels ajuts econòmics de caràcter social.

  Aquests ajusts , prèvia valoració dels Serveis Socials Bàsics, seran sempre a màxim d’una activitat per nen/a.

  Per tal de ser beneficiari de l’ajut, primer de tot, la persona s’ha d’adreçar als Serveis Socials Bàsics i sol·licitar entrevista amb un tècnic social. És indispensable, com a mínim, realitzar una entrevista perquè es pugui valorar la documentació aportada per la família i per tant, si s’escau, l’ajut corresponent a l’activitat d’estiu.

  SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  C/ Francesc Santacana 12 1r pis
  Tlf. 937735193
  Horari atenció 9.30h a 14.30
 • L’ESTIU A LA TEVA L’ ESCOLA

  Per formalitzar la inscripció on line heu us heu d'adeçar al següent enllaç DEPORSITE

  Si ja heu estat algun cop inscrits a activitats organitzades pel Patronat i ens vàreu donar el vostre correu electrónic, cal que regenereu la vostra contrasenya per poder accedir o enviar un mail a sap@martorell.cat demanant l'activació de l'accés al sistema de reserves i contractacions.

   

 • Centre Integral d’Esport i Salut

  Carrer Gelida s/n
  Telèfon 93 774 2626
  Horari atenció :
  De dilluns a dissabtes de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 20.00 hores
  Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 

  Oficines Patronat

  Plaça de la Vila 27
  Telèfon 93 774 0069
  Horari:
  De dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 19.15 hores
  Divendres de 9.30 a 13.30
  Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 

  Complex Esportiu la Vila


  C. Mestres Gomila i Reniu, 1
  Telèfon 93 7750050 Ext. 6561
  Horari:
  De dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 19.15 hores
  Divendres de 9.30 a 13.30
  Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 


  Complex Educatiu

  Carrer Josep Tarradellas 11 (Baixos)
  Telèfon 93 775 2538
  Horari :
  De dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 19.15 hores
  Divendres de 9.30 a 13.30
  Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 

 • FUNCIONAMENT I ALTRES FUNCIONALITATS DE L'APP QUALLA

   

  COM ES DONA D'ALTA UN RECOLLIDOR :

  COM ES SIGNA UNA AUTORITZACIÓ :

  COM FUNCIONA LA RECOLLIDA A L'ESCOLA :