Els conventsEchararayJRJimenezLola AngladaLa MercèMerce RodoredaVicente Aleixandre

FES CLIC A SOBRE DEL LOGO DE LA TEVA ESCOLA PER CONSULTAR ELS HORARIS

PER FER LES INSCRIPCIONS CAL ADREÇAR-SE A QUALSEVOL DE LES NOSTRES OFICINES D'ATENCIÓ
                                

AF martorell educa360 guidelines 8

 

L’Esport Educatiu a l’Escola (E3) és una proposta esportiva universal i de qualitat dins del context escolar, on tota la comunitat educativa es connecta per millorar les oportunitats educatives de la infància.
L’E3 engloba cinc programes d’activitat física i esportiva adaptats a cada etapa educativa i al Projecte Educatiu de Centre (PEC). Les activitats es faran fora de l’horari d’escola, per a ajudar en la formació integral dels infants i transmetre’ls valors per avançar cap a una societat més justa.

Les activitats s’estructuren en quatre aspectes:

Ambits esports

 

 • Psicomotricitat
   

  La psicomotricitat proporciona als infants els mitjans necessaris perquè puguin expressar-se, evolucionar i créixer, mitjançant les seves accions, les seves emocions i la seva paraula.
  L’activitat es basa en el joc guiat o induït, en el cos, en el moviment, i en la interacció amb l’espai i els objectes.

  + Info
  A qui s’adreça : A infants de P3, P4 i P5
  Durada : Trimestral
 • Expressat
   

  En aquesta activitat es busca que l’infant sigui el protagonista i descobreixi les possibilitats del moviment del seu propi cos i el dels altres. Es treballen les emocions, el teatre i l’expressió corporal.
  Es desenvoluparan habilitats de circ i de mim, coreografies, la percussió corporal, o la posició i percepció del propi cos, amb l’objectiu de crear una petita representació al final del trimestre que pot incloure teatre, dansa o circ.

  + Info
  A qui s’adreça : a infants de P5 i de 1r i 2n de primària
  Durada : Trimestral

 • lets play

  A partir de diferents tipus de jocs es treballaran els moviments bàsics del cos. Cada setmana s’escollirà un tema i durant les sessions es faran jocs
  sobre aquest tema. A banda del joc, també hi haurà altres activitats o exercicis.
  Alguns dels tipus de jocs que es treballaran són els tradicionals, els culturals, els sensorials, jocs amb pilota, jocs de memòria i jocs de precisió, entre d’altres.

  + Info
  A qui s’adreça : infants de 1r, 2n, 3r i 4t de primària
  Durada : Trimestral

   
 • Gimncana Esportiva

  La gimcana esportiva és un camí, amb diferents proves, que s’ha de recórrer per arribar al destí final i aconseguir el premi. Hi haurà diversos reptes personals i altres de grup; i activitats físiques, mentals i sensorials (per treballar les emocions i les expressions del propi cos).
  En les sessions setmanals els infants hauran de superar proves per aconseguir les pistes clau per desxifrar l’enigma i poder arribar al destí final al final del trimestre.

  + Info
  A qui s’adreça : infants de 3r, 4t, 5è i 6è de primària
  Durada: Trimestral

 • La Ruleta de lEsport

  Per a aquesta activitat tindrem una ruleta que inclou diferents esports tradicionals i d’altres més alternatius. Cada setmana o quinzena es farà girar la ruleta i es treballarà l’esport que surti escollit.
  L’esport que toqui treballar es practicarà a partir de jocs i diferents exercicis, però adaptant-lo a l’edat dels participants, sense regles rígides i fent ús de material alternatiu.
  Treballaran exercicis per transformar l’esport en un joc diferent, afegint-hi normes o construint el propi material esportiu.

  + Info
  A qui s’adreça : Infants de 5è i 6è curs de primària
  Durada : Trimestral

 • The Olympics

  The Olympics és un viatge cap a les Olimpíades de l’Escola. Els infants formaran equips per als quals hauran de pensar un nom, un logotip i un lema. Els equips aniran fent proves per veure les habilitats de cada infant en els diferents esports i anar aprenent. En les Olimpíades finals cada equip competirà en les proves individuals i de grup per tal de superar-se i aconseguir els màxims punts.
  Les activitats i jocs es basaran en les diferents disciplines olímpiques, adaptades a l’espai escolar, i també es treballarà en els entorns natural i urbà.

   

  + Info
  A qui s’adreça: a infants de P5 a 6è de primària
  Durada: Trimestral

Foot Educa 360 suport