Els conventsEchararayJRJimenezLola AngladaLa MercèMerce RodoredaVicente Aleixandre

FES CLIC A SOBRE DEL LOGO DE LA TEVA ESCOLA PER CONSULTAR ELS HORARIS

PER FER LES INSCRIPCIONS CAL ADREÇAR-SE A QUALSEVOL DE LES NOSTRES OFICINES D'ATENCIÓ
                                

 Els convents                                AF martorell EDUCA versions

 Horari Convents

 

 

  • En l’apartat d’Horaris de les activitats per escola hi trobareu unes taules amb la informació del vostre centre educatiu. La informació està organitzada per trimestres, ja que les activitats que s’ofereixen poden variar.
  • En les taules veureu les activitats que s’ofereixen per a un nivell determinat (P3, 1r, 2n...) cada dia de la setmana.
  • Les activitats de l’àmbit esportiu estan identificades en color verd i les de l’àmbit cultural en color blau. I si en un mateix dia coincideixen una activitats esportiva i una activitat cultural, veureu que la casella barreja els dos  colors.
  • A continació veureu les abrevacions que s’utilitzen a les taules de cada activitat.Algunes recomanacions

L’organització del temps i de les rutines és important per a tota la família, posa ordre a l’activitat diària de tots els seus membres i ens permet conciliar les diferents activitats per al benestar de tothom.

En aquest sentit:

  • Abans d’omplir els horaris, penseu en com pot afectar-vos en les vostres rutines i tingueu en compte els canvis que suposaran. No cal omplir tot l’horari: tots necessitem temps per treballar i per compartir, però també per descansar.
  • Us recomanem que feu la tria conjuntament amb els vostres fills/es, i si teniu dubtes sobre aquelles activitats que podrien ser més adequades per al seu itinerari d’aprenentatge consulteu-ho amb el seu tutor/a de l’escola. Recordeu que un dels objectius de les activitats extraescolars és que en gaudeixin i els motivin a aprendre.
  • Si el vostre fill/a té unes necessites educatives específiques que poden demanar adaptacions de l’activitat a la qual voleu inscriure’l, heu d’ indicarho en el moment de fer la inscripció.
    Des del Patronat es posaran en contacte amb la família per valorar la millor manera de incloure’l a l’activitat, amb les adaptacions que siguin necessàries. En el cas que sigui necessari un suport intensiu amb monitor de suport, el Patronat us oferirà el recurs només per a un sol programa.

PER FER LA INSCRIPCIÓ CAL ADREÇAR-SE A QUALSEVOL DE LES NOSTRES OFICINES D'ATENCIÓ A L'USUARI


 

Foot Educa 360 suport                      

PROA finançat per