Primers Auxilis

Taller adreçat als nens i nenes i nois i noies,  a partir de tercer de primària, que amb el suport del CD editat per la Diputació de Barcelona, s’imparteix per un socorrista de la pròpia regidoria per tal de donar uns coneixements bàsics sobre els primers auxilis.