Presentació

El Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) és un organisme autònom local dependent de l'Ajuntament de Martorell, creat per a la gestió dels serveis públics locals de cultura, esports, serveis socials, mitjans de comunicació, joventut, immigració, ensenyament, salut i participació ciutadana. En aquesta nova estructura organitzativa hi presten serveis més de 300 persones.

La seva missió és la de contribuir a satisfer les necessitats i aspiracions dels ciutadans i ciutadanes de Martorell, especialment en l'àmbit de l'estructura sociocultural, de manera coordinada amb la resta d'àrees i regidories de l'Ajuntament de Martorell.

El Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) l'integren les àrees de Benestar Social, Cultura, Joventut, Ensenyament, Esports, Participació i Cooperació, Salut, i Infància Adolescència i Família.

Esport Escolar

ESPORT ESCOLAR A L'ESCOLA PONTARRÓ

Des del Departament d'Esports del Patronat Municipal de Serveis i d'Atenció a les Persones de Martorell, oferim l'activitat d'esport escolar a l'Escola CEE Pontarró. Durant l'horari escolar i dins de les classes d'educació física, un monitor esportiu del Patronat imparteix a diferents grups d'alumnes principalment classes dels esports reglats bàsics (handbol, bàsquet, futbol, atletisme i voleibol) integrades dins de les sessions d'educació física .

Aquest servei s'ofereix mitjançant una programació adaptada al nivell dels diferents grups, seguint temporització de setembre a juny, amb les avaluacions pertinents. Tota aquesta tasca resta integrada dins de la programació d'educació física de l'escola.

Cada trimestre es realitza una jornada lúdica i esportiva, en la qual es troben tots els grups que participen de l'esport escolar i duen a la pràctica, mitjançant circuits, jocs i partits, tot el que han après dels esports durant aquell trimestre. Les jornades es desenvolupen a l'espai adient que correspon a cada esport: els esports de grups, a les Instal•lacions Esportives Municipals i l'atletisme, al Complex Esportiu Torrent de Llops.

Aquest servei és gestionat per una tècnica del PMSAPM, que vetlla perquè el servei que s'ofereix des del Patronat estigui en consonància amb el treball específic del professorat, i també des de la Direcció de l'escola, d'aquesta manera s'aconsegueix oferir un servei adient i adaptat a la necessitat de cada escola.

IMG 04552

ESPORT ESCOLAR A L'ESCOLA CONVENTS

Des del Departament d'Esports del Patronat Municipal de Serveis i d'Atenció a les Persones de Martorell, oferim l'activitat d'esport escolar a l'Escola Els Convents adreçada als alumnes de Cicle Superior. La tècnica esportiva del Patronat es coordina amb la mestra d'educació física de l'escola per consensuar la distribució dels continguts i la metodologia. D'aquesta manera s'aconsegueix impartir les classes d'educació física entre les dues professionals compartint paràmetres i visió de l'activitat.

La tècnica esportiva del Patronat, preferentment, imparteix classes dels esports reglats bàsics (handbol, bàsquet, futbol, atletisme i voleibol) adaptades a la programació curricular i al grup escolar a qui van adreçades

Aquest servei és gestionat per una tècnica del PMSAPM, que vetlla perquè el servei que s'ofereix des del Patronat estigui en consonància amb el treball específic del professorat, i també des de la Direcció de l'escola, d'aquesta manera s'aconsegueix oferir un servei adient i adaptat a la necessitat de cada escola.

Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones

Plaça de la Vila 27
Telèfon: 937 750 050

patronatserveispersones@martorell.cat

Regidora:

Cristina Dalmau Cerdà

Director:

Valentí Santos i Gallego

Ajudi'ns a millorar

Patronat

negrelogo diba mancomunitat     logoconsellbaixlloblogo Generalitat