Presentació

El Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) és un organisme autònom local dependent de l'Ajuntament de Martorell, creat per a la gestió dels serveis públics locals de cultura, esports, serveis socials, mitjans de comunicació, joventut, immigració, ensenyament, salut i participació ciutadana. En aquesta nova estructura organitzativa hi presten serveis més de 300 persones.

La seva missió és la de contribuir a satisfer les necessitats i aspiracions dels ciutadans i ciutadanes de Martorell, especialment en l'àmbit de l'estructura sociocultural, de manera coordinada amb la resta d'àrees i regidories de l'Ajuntament de Martorell.

El Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) l'integren les àrees de Benestar Social, Cultura, Joventut, Ensenyament, Esports, Participació i Cooperació, Salut, i Infància Adolescència i Família.

Psicomotricitat a les escoles

Des del Patronat Municipal de Serveis i d'Atenció a les Persones de Martorell, oferim un suport tècnic i de recursos humans a les escoles públiques de Martorell, donant un servei de psicomotricitat escolar adreçat als alumnes de l'etapa d'Infantil.

Cada escola,(les professores d'Infantil, Direcció i la coordinadora d'Infantil), juntament amb la tècnica del Patronat i les monitores del Patronat, consensua com es donarà aquest servei, amb una reunió a principi de curs per establir les bases de treball(temporització, metodologia i avaluació) i un altra reunió a final de curs per avaluar com ha estat el servei i quines propostes de millora es poden contemplar.

D'aquest manera es dóna el servei ajustat a cada necessitat i partint de la realitat de cada escola, sempre amb una primera mirada conjunta cap al benefici de l'infant.
Les tècniques que donen aquest servei són professionals especialitzades en psicomotricitat i amb molts anys d'experiència; totes segueixen la mateixa línia de treball, basada en la línia de Bernard Acouturier i sota la mirada de la Pedagogia Sistèmica.

Escoles que participen d’aquest servei:
Mercè Rodoreda, J. R.Jiménez, Lola Anglada, Vicente Aleixandre i J. Echegaray.

Imagen1Imagen2

Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones

Plaça de la Vila 27
Telèfon: 937 750 050

patronatserveispersones@martorell.cat

Regidora:

Cristina Dalmau Cerdà

Director:

Valentí Santos i Gallego

Ajudi'ns a millorar

Patronat

negrelogo diba mancomunitat     logoconsellbaixlloblogo Generalitat