Presentació

El Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) és un organisme autònom local dependent de l'Ajuntament de Martorell, creat per a la gestió dels serveis públics locals de cultura, esports, serveis socials, mitjans de comunicació, joventut, immigració, ensenyament, salut i participació ciutadana. En aquesta nova estructura organitzativa hi presten serveis més de 300 persones.

La seva missió és la de contribuir a satisfer les necessitats i aspiracions dels ciutadans i ciutadanes de Martorell, especialment en l'àmbit de l'estructura sociocultural, de manera coordinada amb la resta d'àrees i regidories de l'Ajuntament de Martorell.

El Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) l'integren les àrees de Benestar Social, Cultura, Joventut, Ensenyament, Esports, Participació i Cooperació, Salut, i Infància Adolescència i Família.

Esport Escolar

ESPORT ESCOLAR A L'ESCOLA PONTARRÓ

Des del Departament d'Esports del Patronat Municipal de Serveis i d'Atenció a les Persones de Martorell, oferim l'activitat d'esport escolar a l'Escola CEE Pontarró. Durant l'horari escolar i dins de les classes d'educació física, un monitor esportiu del Patronat imparteix a diferents grups d'alumnes principalment classes dels esports reglats bàsics (handbol, bàsquet, futbol, atletisme i voleibol) integrades dins de les sessions d'educació física .

Aquest servei s'ofereix mitjançant una programació adaptada al nivell dels diferents grups, seguint temporització de setembre a juny, amb les avaluacions pertinents. Tota aquesta tasca resta integrada dins de la programació d'educació física de l'escola.

Cada trimestre es realitza una jornada lúdica i esportiva, en la qual es troben tots els grups que participen de l'esport escolar i duen a la pràctica, mitjançant circuits, jocs i partits, tot el que han après dels esports durant aquell trimestre. Les jornades es desenvolupen a l'espai adient que correspon a cada esport: els esports de grups, a les Instal•lacions Esportives Municipals i l'atletisme, al Complex Esportiu Torrent de Llops.

Aquest servei és gestionat per una tècnica del PMSAPM, que vetlla perquè el servei que s'ofereix des del Patronat estigui en consonància amb el treball específic del professorat, i també des de la Direcció de l'escola, d'aquesta manera s'aconsegueix oferir un servei adient i adaptat a la necessitat de cada escola.

IMG 04552

ESPORT ESCOLAR A L'ESCOLA CONVENTS

Des del Departament d'Esports del Patronat Municipal de Serveis i d'Atenció a les Persones de Martorell, oferim l'activitat d'esport escolar a l'Escola Els Convents adreçada als alumnes de Cicle Superior. La tècnica esportiva del Patronat es coordina amb la mestra d'educació física de l'escola per consensuar la distribució dels continguts i la metodologia. D'aquesta manera s'aconsegueix impartir les classes d'educació física entre les dues professionals compartint paràmetres i visió de l'activitat.

La tècnica esportiva del Patronat, preferentment, imparteix classes dels esports reglats bàsics (handbol, bàsquet, futbol, atletisme i voleibol) adaptades a la programació curricular i al grup escolar a qui van adreçades

Aquest servei és gestionat per una tècnica del PMSAPM, que vetlla perquè el servei que s'ofereix des del Patronat estigui en consonància amb el treball específic del professorat, i també des de la Direcció de l'escola, d'aquesta manera s'aconsegueix oferir un servei adient i adaptat a la necessitat de cada escola.

Natació Escolar

El programa de Natació Escolar és un projecte que va dirigit als grups de 2n. del cicle inicial de tots els CEIPS de Martorell dins de l’horari lectiu, gràcies a la col·laboració d’aquests amb el departament d’esports del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones del municipi, oferint aquest servei a través de l’aportació de tècnics esportius en activitats aquàtiques als grups escolars en diferents franges horàries.

La participació en aquest programa permet desenvolupar els objectius del currículum d’educació física de primària a través de les activitats aquàtiques per tal d’adquirir autonomia dins del medi aquàtic.

A aquest programa participen a l’actualitat al voltant de 400 nens de Martorell.

Psicomotricitat a les escoles

Des del Patronat Municipal de Serveis i d'Atenció a les Persones de Martorell, oferim un suport tècnic i de recursos humans a les escoles públiques de Martorell, donant un servei de psicomotricitat escolar adreçat als alumnes de l'etapa d'Infantil.

Cada escola,(les professores d'Infantil, Direcció i la coordinadora d'Infantil), juntament amb la tècnica del Patronat i les monitores del Patronat, consensua com es donarà aquest servei, amb una reunió a principi de curs per establir les bases de treball(temporització, metodologia i avaluació) i un altra reunió a final de curs per avaluar com ha estat el servei i quines propostes de millora es poden contemplar.

D'aquest manera es dóna el servei ajustat a cada necessitat i partint de la realitat de cada escola, sempre amb una primera mirada conjunta cap al benefici de l'infant.
Les tècniques que donen aquest servei són professionals especialitzades en psicomotricitat i amb molts anys d'experiència; totes segueixen la mateixa línia de treball, basada en la línia de Bernard Acouturier i sota la mirada de la Pedagogia Sistèmica.

Escoles que participen d’aquest servei:
Mercè Rodoreda, J. R.Jiménez, Lola Anglada, Vicente Aleixandre i J. Echegaray.

Imagen1Imagen2

Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones

Plaça de la Vila 27
Telèfon: 937 750 050

patronatserveispersones@martorell.cat

Regidora:

Cristina Dalmau Cerdà

Director:

Valentí Santos i Gallego

Ajudi'ns a millorar

Patronat

negrelogo diba mancomunitat     logoconsellbaixlloblogo Generalitat