PISCINA MUNICIPAL D'ESTIU

Temporada 2021

PISCINA ESTIU

 

 

 • Normes d’utilització Piscina Municipal d’Estiu

  No es permet l’entrada a la instal·lació ni el bany als menors de 14 anys si no van acompanyats d’un adult. Els majors de 9 anys hi poden accedir amb la corresponent autorització escrita del pare/mare o tutor.

  Cal que cadascú sigui conscient del seu nivell de natació a l’hora d’utilitzar la piscina i que conegui les diferents fondàries, d’1,15 m en el perímetre a 1,40 m a la zona més profunda.

  Està expressament prohibit llançar-se de cap a la piscina.

  És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua de la piscina.

  No es permet l’entrada de cap tipus d’animal.

  No es permet entrar a la zona de bany ni a la gespa cap tipus d’envàs de llauna ni recipient de vidre.

  Per la vostra seguretat està prohibit córrer, empentar, enfonsar…, així com qualsevol altra acció que pugui representar un perill per a l’individu o per als altres usuaris.

  Cal banyar-se amb els elements adequats per a aquest fet; es prohibeix el bany amb roba interior, roba esportiva, etc.

  No es permet l’entrada de pilotes i d’inflables, ni tampoc la utilització de cadires sense autorització prèvia per motius de salut.

  Us recomanem que no utilitzeu flotadors inflables de cintura per als infants pel risc que comporten.

  Està prohibit menjar a la zona de gespa, únicament es pot fer a la zona habilitada per a aquest efecte, junt al parc infantil.

  Si durant la vostra estada us trobeu malament, acudiu al socorrista.

  No us banyeu si teniu ferides obertes o sense cicatritzar, ni si patiu afeccions a la vista o a la pell.

  Respecteu les indicacions dels socorristes i del personal responsable d’aquesta instal·lació, als quals podeu consultar en cas de dubte.

  El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell no es fa responsable dels objectes personals dels usuaris.

  Està prohibit instal·lar para-sols ancorats directament a la gespa sense un suport que els subjecti adequadament.

  En cas de pluja, sortiu de la zona de bany i seguiu les indicacions del personal de la instal·lació.

  Es prohibeix fumar en tot el recinte excepte les zones habilitades per poder-ho fer.

  No es permet la utilització d’aparells musicals, de ràdio o similars, que propaguin el so a l’ambient.

  No es permet l’entrada a la zona de bany vestit amb roba o calçat de carrer.

  Per tal de garantir una millor higiene de la instal·lació i les seves dependències cal que useu les papereres.

  Les persones que utilitzin aquest equipament ho han de fer de forma adequada, sense generar molèsties a la resta d’usuaris ni malmetre les instal·lacions, i respectant les presents normes i el Reglament d’Ús dels Equipaments Esportius Municipals de Martorell..

  Qualsevol actitud o comportament negligent en aquest sentit significa la suspensió del dret a utilitzar aquest o altres equipaments esportius municipals i la possible sanció prevista en el mencionat Reglament.

 • Horaris Piscina Municipal d’Estiu :

   Període del 12 de juny al 12 de setembre de 2021

  Espai / Activitat Dies Horario bertura Horari tancament

  Entrada Equipament

  De dilluns a diumenge

  10:00

  19:40

  Bany piscina

  De dilluns a diumenge

  10:00

  20:00

  Vestidors

  De dilluns a diumenge

  10.00

  20:15

   

   

 •  Horaris Tobogan

  TOBOGAN

   Del 12 al 22 de juny

  Dilluns a divendres
  • De 16.00 a 19.00 hores
  Dissabte i diumenge
  • De 11.00 a 13.30 hores
  • De 16.00 a 19.00 hores
   

  A partir del 23 de juny

  Dilluns a diumenge
  • De 11.00 a 13.30 hores
  • De 16.00 a 19.00 hores
 • Serà d'aplicació el que estableix la ordenança fiscal número 15

  Podeu fer la contractació online de l'abonament d'estiu, si ja heu estat usuaris d'aquest servei amb anterioritat, anant al següent enllaç a l'apartat d'Activitats d'estiu

  Entrada puntual pel bany
  Aquesta taxa dona dret a l’accés durant el dia a la Piscina Municipal d’Estiu. No s’admet l’entrada de cap usuari ocasional sense la presentació de document acreditatiu de la identitat de la persona o de trobar-se inscrit en la base de dades d’usuaris puntuals del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.

  Entrada a Complex Esportiu La Vila i Piscina d’Estiu: 

  Aquesta taxa s’aplicarà al Complex Esportiu La vila i a la piscina municipal d’estiu, i dóna dret a l’accés a l’equipament a on s’hagi fet efectiu el pagament.

  Més grans de 5 anys d’edat:
  22.1.De dilluns a divendres7,00 €
  22.2.Dissabtes, diumenges i festius10,00 €
  22.3 Entrada puntual acompanyat d’un abonat:
  22.3.1.De dilluns a divendres4,00 €
  22.3.2.Dissabtes, diumenges i festius 6,00 €

  36. Abonaments de temporada d’estiu per la utilització de les piscines municipals:

  Aquestes taxes donen dret a la utilització de les piscines municipals en els horaris establerts pel bany durant la temporada d’estiu i d’acord amb les condicions establertes per a cada tipus d’abonament:

  36.1. Abonament infantil: Aquesta taxa s’aplicarà als nensi nenes més grans de 5 anys i fins els 14 anys d’edat  35,00 €
  36.2. Abonament jove: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones amb edats compreses entre els 15 i els 25 anys. 50,00 €
  36.3. Abonament adult: Aquesta taxa s’aplicarà a les personesamb edats compreses entre els 26 i els 64 anys. 75,00 €
  36.4. Abonament gent gran: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones més grans de 64 anys d’edat. 25,00 €
  36.5. Abonament familiar: Aquesta taxa inclou tots els membresde la unitat familiar, excepte els fills més grans de 18 anysd’edat.
  Els membres adults podran ser substituïts per una altra persona adulta, en aquest cas, la persona incorporada únicament podrà accedir acompanyada com amínim d’un dels membres menors de l’abonament familiar. 100,00 €
   
  Totes les persones abonades caldrà que omplin el document següent :
   
   
 • Mesures de prevenció i de lluita contra la Covid-19

  • Caldrà dur mascareta per a l’accés a la instal·lació i per moure’s pels espais comuns.
  • S’hauran de respectar les distàncies tant als espais esportius com als espais comuns.
  • L’accés sempre estarà condicionat al fet que en aquell moment no se superi l’aforament màxim permès en l’equipament.
  • al web www.martorell.cat o patronatmartorell.deporsite.net podreu consultar, en temps real, el percentatge d’ocupació de cada instal·lació en relació a la capacitat permesa.