CAMPUS D'ESTIU DE FUTBOL SALA

 

futbol sala

 

 

 • Amb l’objectiu de que els infants de Martorell puguin continuar gaudint del futbol sala durant l’estiu des de el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell es tornarà a organitzar el Campus d’Estiu de l’Escola de Futbol Sala Martorell. Aquest campus està pensat per tots els infants nascuts entre el 2015 i el 2006 que vulguin practicar el futbol sala.
   
  Volem destacar, que aquest esport ajuda directament en el desenvolupament mental i físic del nen i nena, ajudant-los a formar-se en tots els àmbits. També facilita la seva integració social així com un autoconeixement de si mateix.
   
  Es el nostre compromís i comptem amb un personal qualificat i preparat per dur a terme aquesta tan important.
   
  Els beneficis que es poden obtenir participant en aquesta activitat són:
   
  • Reforçament del desenvolupament de la força, velocitat, resistència, flexibilitat...
  • Reforçament de les diferenciacions espaciotemporals i de la dinàmica de l’orientació i l’equilibri.
  • Aprenentatge i desenvolupament de les habilitats motores i esportives aplicades al futbol sala.
  • Reforçament de la sociabilitat.
  • Incorporació de la pràctica de l’activitat física i esportiva com a hàbit quotidià de l’organització i l’ús actiu del temps lliure.
  • Crear vincles de sociabilitat i cooperació amb les altres persones que participen de l’esport o activitat física.
   
  Característiques:
   
  Els participants estan dividits en grups de pràctica adequats a la seva edat.
   
  Les sessions diàries es desenvolupen en el següent format:
  • Rebuda dels participants i control d’assistència a les 9 del matí.
  • Inici de la primera franja de treball ( orientada al treball de tècnica individual del jugador/a i porter/a.
  • Descans, esmorzar i canvi d’activitat entorn a les 11 del matí.
  • Inici de la segona franja de treball, amb una orientació més lúdica, tot girant entorn al futbol sala.
  • Hi haurà un dia setmana de piscina
  • És realitzaran diferents activitats dins el municipi de Martorell.
   
  Recomanacions:
   
  • Els participants han d’anar vestits amb roba esportiva i calçat adequat per a l’activitat a realitzar.
  • Totes les sessions comencen puntualment a l’hora programada, la qual no inclou temps d’estada als vestidors; en el cas que s’hagin d’utilitzar cal fer-ho amb antelació a l’hora programada. Es prega la màxima puntualitat a l’hora d’incorporar-se a la sessió.
  • Els dies de piscina, els participants hauran de portar les coses necessàries per dur a terme l’activitat.
   
  Grups i horaris
   
  • Dates: del 28 de Juny al 30 de Juliol
  • Horari: de 9 a 13h de Dilluns a Divendres
  • Servei d’acollida de: 8 a 9h
  • Servei de menjador de: 13 a 15h

   

  Grups i anys de naixement :
   
  • Prebenjamí 2014-2015
  • Benjamí 2012-2013
  • Aleví 2010-2011
  • Infantil 2008-2009
  • Cadet 2006-2007

   

  Més informació
   
  • Reunió informativa el dia 15 de juny a les 18h al Pavelló Can Cases.
 •  

  Taxa

  Abonats als Serveis Esportius (5 setmanes) 119,00 €
  Abonats als Serveis Esportius (4 setmanes) 95,00 €
  No Abonats als Serveis Esportius (5 setmanes) 156,00 €
  No Abonats als Serveis Esportius (4 setmanes) 125,00 €
  Acolliment Matí (5 setmanes) 50,00 €
  Menjador (5 setmanes) 187,50 €
  Menjador  (setmanal) 37,50 €
 • Per formalitzar la inscripció on line heu us heu d'adeçar al següent enllaç DEPORSITE
 • Per tal de finalitzar la inscripció serà imprescindible que ens envieu els documents sota relacionats, a l'adreça de correu activitatsestiu@martorell.cat  ,o lliurar-los a qualevol de les nostres oficines


  · Fotocopia targeta sanitària. (Obligatori)


  · Full de dades complementaries. Cal emplenar tots els seus apartats i dedicar especial atenció en el cas que l’infant es quedi dinar notificant possibles intoleràncies i/o al·lèrgies. 

  1. Full de Dades complementàries  (Obligatori)

  Responsabilitat COVID19. Donada la situació que estem vivint, cal emplenar aquesta documentació.

  2. Declaració Responsable COVID 19 (Obligatori)

  Document en cas que l’infant hagi de marxar sol o el reculi un major d’edat diferents al pare/mare/tutor legal.

   3. Autorització sortides de menors 

 • Centre Integral d’Esport i Salut

  Carrer Gelida s/n
  Telèfon 93 774 2626
  Horari atenció :
  De dilluns a dissabtes de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 20.00 hores
  Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 

  Oficines Patronat

  Plaça de la Vila 27
  Telèfon 93 774 0069
  Horari:
  De dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 19.15 hores
  Divendres de 9.30 a 13.30
  Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 

  Complex Esportiu la Vila


  C. Mestres Gomila i Reniu, 1
  Telèfon 93 7750050 Ext. 6561
  Horari:
  De dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 19.15 hores
  Divendres de 9.30 a 13.30
  Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 


  Complex Educatiu

  Carrer Josep Tarradellas 11 (Baixos)
  Telèfon 93 775 2538
  Horari :
  De dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 19.15 hores
  Divendres de 9.30 a 13.30
  Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 

 • Informació destacable situació COVID-19

  Donada la situació excepcional en la que ens trobem, destacar que, en tot moment, el desenvolupament del Campus d'Estiu de Futbol Sala es regirà pel Protocol Específic de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb un seguit d’especificitats que us resumim per tal que les famílies sigueu coneixedores:

   1. Tot i que l’horari d’activitat general està previst de 9:00 a 13:00 i fins les 15:00h qui faci ús del servei de menjador, s’establiran torns horaris tant per l’entrada com per sortida d’aquests grups seguint les indicacions de la normativa vigent segon els accessos de què disposi cada centre escolar on es desenvolupi l’activitat.
   2. En la carta informativa que rebreu abans de l’inici del servei se us indicarà hora i porta d’accés d’entrada i recollida del vostre infant.
   3. Els grups assignats inicialment seran estables, evitant els canvis de grup d’un infant determinat, per poder tenir el control establert de la dinàmica i seguiment del mateix, evitant al màxim l’intercanvi entre els participants.
   4. Existirà la figura del Responsable COVID, que estarà prèviament format per tal de garantir l’aplicació del protocol establert en la normativa vigent en cas de necessitat
   5.  S’haurà de comunicar al/la monitor/a referent qualsevol canvi en l’estat de salut de l’infant respecte les dades entregades en el moment de la inscripció

  Pla d'actuació davant d'un cas sospitós de COVID 19