Logo i tria

  

INFORMA'T ASSESSORA'T I TRIA

 

CÀPSULES INFORMATIVES EN HORARI ESCOLAR

Des de l’Ajuntament de Martorell i amb el suport de Diputació de Barcelona, tenim la finalitat de col·laborar i afegir recursos en les tasques d’orientació dels Centres de secundària, oferint una sèrie de xerrades i/o tallers amb finalitat orientativa I d’autoconeixement, en horari escolar.

Aquestes xerrades es faran en connexió en línia amb el professional en horari de matí i amb la presència pel tutor/a de la classe, per tal que els alumnes estiguin acompanyants, fent així una jornada el més profitosa possible. A continuació detallem els títols de les xerrades, el professional que les ofereix, curs data i horari.

SABER, VOLER I FER : TRES IMPULSORS D'ÈXIT. Román Castro Alcaide

 
Descripció
Xerrada per sensibilitzar sobre la importància de distingir entre aptituds actituds i habilitats. Els joves han de
conèixer i les famílies i professionals han de contribuir a: saber fer (aptituds), voler fer (actituds) i assolir les
destreses necessàries (habilitats i competències personals).
Destinataris
Adolescents, joves, famílies i professionals (orientadors, tutors...).
Objectius
Sensibilitzar sobre la importància de distingir entre aptituds, actituds i habilitats.
Contribuir a que els joves sàpiguen fer coses (les aptituds), que vulguin fer-les (les actituds) i que tinguin
destreses per fer-les (les habilitats o competències personals).
Saber, voler i fer es relacionen directament amb les aptituds, les actituds i les habilitats: tres elements que,
ben canalitzats, aplanen el camí per assolir fites.
Continguts
Un nàufrag en una illa deserta amb aptituds i coneixements tècnics per a construir un embarcació, però,
alhora, depressiu, sense esma, ni actitud per fer-ho, serà pitjor que un altre nàufrag sense aquests
coneixements però amb una ferma voluntat per superar obstacles.
No hi ha prou amb saber fer coses, cal voler fer-les i tenir les habilitats per tal de superar obstacles.
 
PompeuFabra

Dilluns 12 d'abril

09:00

canela

Dimarts 13 d'abril

09:15 h.

lamerce

Dimarts 13 d'abril

09:15 h.

PompeuFabra

Dimecres 14 d'abril

09:15 h.

 
 

DESPRÉS DEL GES, QUÈ? Carmen Martínez-Roca

Descripció
Xerrada que presenta les tres passes que s’han de donar per prendre una bona decisió respecte a la
continuïtat formativa en acabar el GES i conèixer a grans trets els itineraris possibles, en especial als itineraris
de cicles formatius.

Destinataris
Alumnat de GES.

Objectius
Remarcar i destacar els beneficis que aporta continuar estudiant per al moment present (no per al futur).
Identificar les passes a seguir per utilitzar l’estudi com a eina de millora de la situació personal actual.
Conèixer a grans trets els diferents itineraris generals possibles.

Continguts
Tres passes necessàries:

1. Mirar dins: els seus somnis, interessos, competències
2. Mirar enfora: els reptes i oportunitats en la societat i en el mercat laboral, les opcions formatives
existents, els beneficis de la formació i les professions del futur
3. Mirar la seva situació: què fer ara per construir el millor futur possible.

 

cfa Dimarts 13 d'abril 09:30 h.

JA SAPS QUÈ FARÀS L'ANY QUE VE. CARLES VENTURA

Descripció:
Xerrada-taller per a estudiants que han de prendre decisions sobre el seu itinerari educatiu. Amb exemples reals
amb els quals els joves s’identifiquen, aquesta activitat dona eines concretes i pràctiques als nois i noies per treure
bloquejos a l’hora de triar estudis.

Destinataris
Estudiants d’ESO.

Continguts
Treballarem aspectes com l’estat emocional actual i l’ideal necessari del jove per afrontar els moments de canvi;
els factors personals que els dificulten la presa de decisions i com superar-los; i recursos per a l’autoconeixement,
per així poder avançar en el seu itinerari.

oro Dilluns 19 d'abril 09:00 h
PompeuFabra Dimecres 21 d'abril 09:15 h.
canela

Dijous 22 d'abril

11:00 h

lamerce

Dijous 22 d'abril

11:00 h.


Memòria PEE Martorell 2019 20                          DIPUTACIO                          GENERALITAT  

SOC                SEPE                   INICITAIVA DOCUPACIO